تبلیغات
جوانه های ایرانی - به کورش چه خواهیم گفت
به کوروش چه خواهیم گفت؟

اگر سر برآرد زخاک

اگر باز پرسد ز ما

چه شد دین زرتشت پاک

چه شد ملک ایران زمین

کجاییند مردان این سرزمین

به کوروش چه خواهیم گفت؟

اگر دید و پرسید از حال ما

چه کردید برنده شمشیر خوش دستتان

کجایند میران سر مستتان

چه آمد سر خوی ایران پرستی

چه کردید با کیش یزدان پرستی

به شمشیر حق، نیست دستی

که بر تخت شاهی نشسته است

چرا پشت شیران شکسته است

در ایران زمین شاه ظالم کجاست

هواخواه آزادگی،

پس چرا بی صداست

چرا خامش و غم پرستید، های

کمر را به همت نبستید، های

چرا اینچنین زار و گریان شدید

سر سفره خویش مهمان شدید

چه شد عرق میهن پرستیتان

سوارن بی باک ما را چه شد

ستوران چالاک ما را چه شد

چرا ملک تاراج می شود

جوانمرد محتاج می شود

چرا جشنهایمان شد عزا

در آتشکده نیست بانگ دعا

چرا حال ایران زمین ناخوش است

چرا دشمنان اینچنین سرکش است

چرا بوی آزادگی نیست، وای

بگو دشمن میهنم کیست، های

بگو کیست این ناپاک مرد

که بر تخت من اینچنین تکیه کرد

که تا غیرتم باز جوش آورد

ز گورم صدای خروش آورد

به کوروش چه خواهیم گفت ؟

اگر سر بر آرد ز خاک ...
منبع:یکی از بهترین دوستان میهن پرست


تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 | 06:33 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول