تبلیغات
جوانه های ایرانی - نوادگان کورش

ما نوادگان کورش بزرگ هستیم

آنکه میگفت من هستم کورش هخامنشی

آنکه نامش به نام نجات دهنده بشریت آمده است

آنکه لوح حقوق بشر را نوشت.

آنکه یهودیان را پس از فتح بابل،

از اسارت بابلیان در آورد

و آنان را در سرزمین های خود اسکان داد.

ما از نوادگان مهد فرهنگ و تمدن جهان،

امپراطوری پارس هستیم.

ما از نوادگان کورش هخامنشی هستیم

آنکه آرامگاهش در پاسارگاد است.

شاه شاهان ،شاه هخامنشی

آنکه آسوده خوابید ……

 

تا شاهان دیگر بیدار بمانند!

آنکه خود در کشتزار ها

چارمین بخش از یک ساعت را کشاورز میشد.

و چنین گفت کورش:

من کورش هستم شاه شاهان

شاه بزرگ،شاه دادگستر

اهورامزدای بزرگ سرزمین های جهان را بمن سپرد

من به کشور ها آرمش و آزادی بخشیدم.

و چنین گفت داریوش نواده کورش:

از آنجهت اهورامزدا ما را یاری کرد

که بی وفا نبودیم.

دروغگو نبودیم.

درازدست نبودیم.

من و دودمانم موافق حق وعدالت رفتار کردیم.

در یکی از باغ ها کشتزاری بود

که کورش بیل بر داشته در آنجا کشاورز میشد.

و آنگاه تخت جمشید مهد تمدن جهان شد،

و پرسپولیس توانگرترین شهر در جهان بود.

و بعد،که اسکندر ویرانگر

به  امپراتوری پارس حمله ور شود،

و به تحریک تأییس رقاصه یونانی

پرسپو لیس را به آتش کشید،

تخت جمشید در آتش و خاکستر سوخت

و از آن تنها سکویی بر جای بماند،

تا نماد هنر راز ها،رمز ها،و تمدن پارس

در دوران هخا منشیان باشد.

و امروز پس از قرنها

تنها پیکر کورش بزرگ در پاسارگاد

و تخت جمشید باقی مانده است.

سکو هایی که یاد گار تمدن جهان است

و هنوز هم پا بر جا هستند.

ما از نوادگان آنکه میگفت:

من هستم کورش هخامنشی

شاه جهان،شاه بزرگ،شاه دادگستر

اهورامزدای بزرگ سرزمین های جهان را

به کورش سپرد،

تا او به کشور ها آرامش و آزدی بخشد.

ما از نوادگان پندار نیک،

کردار نیک، و گفتار نیک هستیم

 تاریخ : پنجشنبه 27 تیر 1392 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول