تبلیغات
جوانه های ایرانی - ایرانیان بنیانگذار فرهنگ پوشش در تاریخ

ایرانیان بنیانگذار فرهنگ پوشش در تاریخ
ایرانی از دوران باستان پوشش را نه تنها مختص زنان بلکه آن را ویژگی های اهورایی مردان نیز می پنداشته و در مقابل برهنگی و بی بند و باری را اهریمنی میدانسته است.
طبق گزارش شبکه خبر نقش ها و کتیبه های بر جای مانده از داخل و خارج مرزهای ایران کهن از هزاران سال پیش گواهی میدهند که نیاکان پارسای مردان سرزمین پارس نسبت به بسیاری از مردمان هم عصر خویش معتقدتر و پایبندتر به حفظ این ارزش آسمانی بوده اند.
پوشش زنان در ایران باستان همواره سبک و اسلوب خاصی داشته و بررسی ها نشان می دهد که پوشش تمام بدن در دوره های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد مردان در ایران یک حقیقت بوده است و در طول تاریخ به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمیبردند.

البته این موضوع را باید در نظر داشت که پوشش کامل و آراسته همراه با تزیینات زنان در ایران با پوشش چادر تفاوت داشته است.
برخی معتقدند: پوشش کامل و آراسته ایرانی به نوعی ریشه به وجود آمدن حجاب در دنیاست. ویل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب زنان را به ایران باستان نسبت می دهد. در تفسیر اثنی عشری چنین آمده است: تاریخ نشان میدهد که حجاب در فرس (فارس) قدیم وجود داشته است.

آیین زرتشتی و پوشش

زرتشت در حدود بیش از هزار سال (وبه روایتی بیش از هزاران سال) پیش از میلاد مسیح در کتاب یسنا بر عفت سرشتین در کنار پوشش ظاهری پافشاری کرده است.

بر پایه آنچه از این دین باستانی ایرانیان بر می آید و موبدان هم اکنون نیز بر آن پافشاری می کنند. پوشش زن باید به گونه ای باشد که حتی یک تار موی او نیز آشکار نگردد.
در خرده اوستا چنین آمده است: همگان نمی زتو بر میگوییم و همگان سر خود را میپوشیم و آن گاه به در گاه دادار اهورامزدا نماز میکنیم.

حجاب در دوران های مختلف تاریخی ایران
مادها
مادها نخستین دودمان ایرانی را در ایران تشکیل دادند. دولت ماد را میتوان پیشاهنگ دولت آریایی و دولت بزرگ هخامنشی دانست.
چنانچه که کورش بزرگ پس از فتح ماد همدان را که پایتخت دولت ماد بود مرکز پادشاهی خود قرار داد و پارسیان از آداب و رسوم و حتی طرز پوشاک مادها بهرمند شدند.
کتاب پوشش باتانی ایرانیان درباره ی پوشش زنان در دوران مادها با تکیه بر نقوش برجسته بجا مانده می گوید که پوشش زنان آن دوران از دید شکل با پوشاک مردان یکسان است.
در ادامه درباره ی آن نقوش چنین مینویسد: مردوزن به واسطه اختلافاتی که میان پوشش سرشان وجود دارد از هم تمیز داده میشوندوبه نظر میرسد که زنان پوششی نیز روی سر خود گذارده اند و از زیر آن گیسوهای بلندشان نمایان است.

پارس ها (هخامنشین)
به نظر می رسد که پوشش زنان در دوران هخامنشیان با دوران مادها چندان تفاوتی نکرده باشد. پیرامون پوشاک طنان در این دوره چنین نوشته شده اند: از روی برخی نقوش مانده از آن زمان به زنان بومی بر میخوریم که پوششی جالب دارند. پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگر آن دوره برمیخوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیل برروی همه لباس خود افکنده و در زیر آن یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز پیراهن بلنددیگری تا به مچ پا نمایان است.

اشکانیان
لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین گشاد پرچین آستین دار و یقه راست بوده است. پیراهن دیگری داشته اند که روی اولی میپوشیدند و قد این یکی نسبت به اولی کوتاه و ضمنا یقه باز بوده است.
روی این دو پیراهن چادری سر میکردند.
چادر زنان اشکانی به رنگ های شاد و ارغوانی و یا سفید بوده است. گوشه چادر در زیر یک تخته فلزی بیضی منقوش یا دکمه که به وسیله زنجیری به گردن افکنده شده بند است.این چادر به نحوی روی سر می افتاده که کلاه زنانه را در قسمت عقب و پهلویها می پوشانده است.

در کتاب پارتیان نیز آمده است: زنان عهد اشکانی قبایی تا زانو برتن میکردند با شنلی که بر افکنده می شد و نیز قبایی داشتند که معمولا به پس سر می آویختند

تاریخ : سه شنبه 25 تیر 1392 | 12:07 ق.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول