تبلیغات
جوانه های ایرانی - کورش کبیر یا (پدر).(سرور).(قانون گزار).(مسیح خداوند)

کورش کبیر یا (پدر).(سرور).(قانون گزار).(مسیح خداوند)کمتر پادشاهی در جهان یافت می شود که پس از خود، مانند کورش، نام نیکی از خود بیادگار گذاشته باشد.

 

کوروش، سرداری بزرگ، بخشنده، و نیکو خواه بود. او بدان اندازه خردمند بود؛ که هر زمان سرزمین تازه یی تسخیر می کرد، به مردمانش، آزادی مذهب می داد، و فرمانروای جدید را از میان بومیان همان سرزمین انتخاب می نمود.

او شهرها را، غارت و ویران نمی کرد. او ملتهای این سرزمین ها را، نمی کُشت و یا قتل عام نمی کرد، بلکه، به آنها آزادی می داد.

 

(ایرانیان، او را “پدر”، یونانیان که سرزمین شان بوسیله کوروش تسخیر شد، او را”سرور” و قانونگذار” می نامند، و یهودیان، او را “مسیح خداوند” می خوانند.)

 
تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1392 | 04:14 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول