تبلیغات
جوانه های ایرانی - من ایرانیم

ای خوشا بر من که من ایرانیم                                فارغ از هر جنگ و هر ویرانیم
 
جنگ من جنگ خرد باشد عزیز                             من حیا دارم زهر شمشیر تیز

رسم من رسم وفاداری بود                                    کیش آزادی جهانداری بود
 
من ز زرتشت به خدایی بوده ام                              بد ز کوروش شاه ایدون دوده ام
 
من ز افریدون و از جم مانده ام                              نغمه های شادی و غم خوانده ام

من همانم که در این مهد فرین                              دارم از یار و عزیزان بهترین

مردمانی از دیار مهر و نور                                    از دیار شادی و عشق و سرور

هم سخن نیک و هم کردار نیک                            از اشا گویند و از پندار نیک

من نه حیوانم نه کافر یا خشوک                             نه به دنبال حرامی گوشت خوک

بر مسلمان و مسیحی و یهود                                انکه نامش بد ز ایران صد درود

من به این امید و عشقم زنده ام                           در تکاپوی وطن جان داده ام

مهد دلداران شود ایران زمین                                یار زرتشتیم جمله بر یقینتاریخ : سه شنبه 7 آبان 1392 | 03:54 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول