تبلیغات
جوانه های ایرانی - مـن ایـــــرانــــــــی ام

مـن ایـــــرانــــــــی ام

 

 !

نامـم "عــربـی" اسـت ...

اتـومـُبیـلــم "ژاپـنـی"

تــرجیـعاً پـارچــه لـباسـم فـاسـتـونـی "انـگـلیـسی"

غــذای مــورد عـلاقــه ام پـیـتـزای "ایـتـالیـایـی"

و عـاشــق سـریال حـریــم سـلـطان "تـركـی" هـسـتــم ...

ایــن الـبـتــه هـمه مـاجــرا نیـســت ...

مـن ایـرانـی ام

مـعـتـقــدم "پـیـكـان" خیـانــت تـاریـخـی بـوده اسـت ...

"آبگوشت" غذای عقب مانده هاست و"فردین" هم هنرپیشه آبگوشتی...

عـاشـق "ژآن والژان" "بیـنـوایان" "ویـكـتور هـوگـو" هـسـتـم ...

و شـاهـنامـه ... پـدرم یـكـی داشـت ، نـمـی دانـم چه شـد ...

مـن ایـرانـی ام !

نا آشـنا با "بابـك خـرم دیـن" و " آریو برزن"

و عـاشـق "جـنیـفـر لـوپـز" امـا ...

مـن ایـــــــــرانــــــی ام

تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول