تبلیغات
جوانه های ایرانی - ایران ..است
ایران کوروش است و آزادگی و صلح و دوستی . ایران داریوش است و سازندگی...

ایران فرهاد است و عشق...ایران فردوسی است و حماسه.

ایران حافظ است و عشق. ایران مولوی است و معرفت.

ایران عطار است و عدالت. ایران خیام است وصداقت. ایران فرغانی است و حقیقت.

ایران فرخی است و آزادی . ایران بابک است و قیام. ایران افشین است و عصیان.

ایران مازیار است و طغیان. ایران مزدک است و جسارت. ایران کاوه است و شورش.

ایران آرش است و رهایی. ایران دار است و سربداران. اینان ستون های ایرانند.

ایران من! نگاه کن! بلند شو! گریه نکن. تو دردها و رنجها را بارها و بارها دیده ای.

تو آمدن و رفتن بیگانگان را بارها و بارها حس کرده ای. تو با سوز و زخم,

با ظلم و ستم, با خون و فریب. با بحران و جنگ، بیگانه نیستی!

چشمهایت را نبند. در خود نشکن. بخند و بمان. چون! عشق هرگز نمی میرد.

باور کن! عشق مردنی نیست. عشق رفتنی نیست.


تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1392 | 11:50 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول