تبلیغات
جوانه های ایرانی - پارسی ها

پارسی ها داریوش را تاجر ، کمبوجیه را آقا ، کوروش را پدر خوانند.

اولی را چنین نامند چه او در هرکاری چانه میزد . دومی سر سخت و مسئول بود . سومی راٌفت داشت و برای نفع مردمانش کار میکرد.

منبع : کتاب ایران باستان نوشته حسن پیرنیا

تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392 | 03:30 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول