تبلیغات
جوانه های ایرانی - سنگ نبشته


تا به حال به این فكر كرده اید كه چرا این همه سنگ نبشته در گذشته و در زمان قاجار از

كشور خارج شد؟پس مطلب زیر را بخوانید:

 

"گرچه ابن اثیرمورخ معروف شرق در تاریخ خود از كوروش نام برد ولی ما پادشاه بزرگ ایران را از زمانی می شناسیم كه كتاب های اروپایی در ایران خواننده پیدا كرد.

اسم كوروش فقط از یكصد و شصت سال پیش از این به گوش ما خورده است و در آغاز تنها چند تن از خواص اطلاع حاصل كردند كه در ایران باستان پادشاهی بزرگ به نام كوروش وجود داشته است.اروپاییانی هم كه برای تحقیق تاریخی به ایران آمدند ما را از نتیجه ی تحقیقات خود بدون اطلاع گذاشته و نباید از این حیث خرده گرفت(عده ای حتی كوروش را از قبایل وحشی می دانستند)

"سرهنری-راولین سون" خاور شناس و محقق انگلیسی كه به ایران آمد و كتیبه های بیستون را خواند هنگامی كه در ایران به سر می برد  در تمام این كشور حتی یك نفر هم وجود نداشت كه بتواند بفهمد آن مرد راجع به كتیبه های بیستون(بهستون) چه می گوید و او هم كه در ایران یك مستمع پیدا نكرد به اروپا رفت و نتیجه ی تحقیقات  خود را در غرب منتشر كرد.

حتی   "پروفسور كامرون" آمریكایی كه 15 هزار كتیبه ی تخت جمشید را خواند در ایران مستمع پیدا نكرد و نتیجه ی تحقیقات خود را در غرب منتشر كرد.

البته لازم به ذكر است كه در مورد كوروش هخامنش 4هزار كتاب در دنیا وجود دارد و كسی تنها می تواند در مورد او اظهار نظر كند كه تمامی این كتاب ها را خوانده باشد.

 

كتزیاس می گوید:كوروش ایرانیان را مبدل به یك ملت صنعتی كرد و طوری صنایع ایران در دوره ی هخامنشیان پیشرفت كرد كه از كشورهای دیگر برای فرا گرفتن صنعت به ایران می آمدند و پس از مدتی كارآموزی به وطن خود مراجعت می كردند

آربان می گوید:حقی كه كوروش بر گردن ایرانیان دارد به قدری زیاد است كه هرگز ایرانی ها نخواهند توانست آن را ادا كنند و هر قدر او را تجلیل كنند سزاوار است.

 

این نوشته تنها نوشته ای تاریخی است همین...

 



تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول